Previous
Next

Ehituskiirusele ja – kvaliteedile spetsialiseerunud professionaalne ehituspartner

Meist

INNOVER EHITUS OÜ on pikaaegsete kogemustega usaldusväärne ehitusettevõte, kelle eesmärgiks on pakkuda professionaalset ja kliendisõbralikku ehiteenust. Firma tegeleb peamiselt ehitus-, remondi- ja paigaldustöödega. Oma teenuseid pakume peamiselt Tartus ja Lõuna-Eestis. Meie klientideks on nii firmad kui ka eraisikud. Koostöös leiame kindlasti just kliendile sobiva lahenduse, kuidas efektiivsema töökorraldusega jõuda soovitud tulemuseni. Meie töötajad on oma ala asjatundjad ja omavad pikaajalist kogemust.

Usaldusväärne ehitusettevõte Tartus

Iga ehitus algab hinnaküsimisest. Otsides ehitusettevõtet Tartus,    soovite kindlasti  teada, kui palju tellitavad    ehitustööd maksma lähevad ja seda võimalikult usaldusväärselt ja täpselt. Paljude tellijate jaoks selgub hinnaküsimise käigus, et terviklikku hinnaküsimist on sageli päris keeruline saada. Selgitame täpsemalt, miks ja kuidas esitatakse Tartu ehitusfirmade poolt hinnapakkumisi.

Millist üldehitajat valida?

Otsides ehitusettevõtet Tartus, on tellijate puhul sageli üheks suuremaks probleemiks see, et hinnaküsimise alusdokument, teisisõnu ehitusprojekt, on eelprojekti tasemel. Kuna eelprojektis ei ole täpselt lahendatud konstruktiivseid sõlmi ja valitud lahendusi nii tehnosüsteemide kui ka teatud ehitusmaterjalide osas siis ehitaja jätab hinnapakkumise umbmääraseks.

Ehitustööde hinnapakkumine Tartus

Selliselt saab ehitustööde tellija moonutatud hinnapakkumise, kus lõppsumma teada saamiseks tuleb esitatud pakkumine rida realt koos paigaldustööde tegijaga üle vaadata ja välja selgitada, mis täpselt pakkumises sisaldub ja mis mitte.

Praktikas on probleemiks ka see, et isegi kui ehitustööde tellija saab teada, et midagi on pakkumisest välja jäetud siis puudub tihti endal teadmine, millist üldehitajat või katusepaigaldajat peaks valima Tartus. Seetõttu sageli teeb tellija oma otsuse ehitaja poolt toodud välja pakutud võimaliku lahenduse poolt- ja vastuargumente kuulates. Sellisel juhul muutub sageli sisuliseks otsustajaks ehitaja, mitte tellija, kuna ehitaja saab tellijat oluliselt mõjutada valikute tegemisel. Enamasti ei ole Tartus ehitaja poolt välja pakutud lahendused kaugeltki mitte halvad, kuid sageli ehitaja jaoks mugavamad valikud, mis võivad tähendada tellijale näiteks teatud lisakulusid või muudatusi maja sise- või välisilmes.

Peamised hinnapakkumise read ja tööd, mille osas jäetakse hinnapakkumine lahtiseks on erinevad. Enamasti ei ole maja algse hinnaküsimise staadiumis paika pandud täpsed viimistlusmaterjalid ega ka sisekujunduse nüansid. Seetõttu sageli suur hulk siseviimistluse materjale jäetakse hinnapakkumises lahtiseks või pannakse pakkumisse fikseeritud ruutmeetri hind, mis võib varieeruda 

Kõige sagedamini tuleb tellijal viimistlustööde osas teha täiendav valik ja otsus järgmiste materjalide osas: parkett, keraamilised või looduskivist plaadid, liistud, aknalauad, siseuksed, sisetrepp ja erinevad dekoratiivkrohvid.

Elektritööde osas puudub sageli projektis täpsem ülevaade, millist pistikute või lülitite tootesarja tuleks kasutada. Jällegi kas jäetakse see pakkumisest välja või tehakse ehitusettevõtte poolne valik, konkreetse tootesarja osas.

Valgustite puhul enamasti elektritööde paigaldaja pakkumist ei tee, erandiks võivad olla osad süvistatud valgustid, kuid ka see lepitakse eraldi kokku.

Projektis on küll sageli viited mõnele konkreetsele sanitaartehnika tootesarjale, kuid sageli eelprojekti staadiumis ei pöörata sellele tähelepanu ning selle teema juurde tuleb tellija tagasi sageli vahetult enne kui vaja sanitaartehnika paika panna. Siis võib selguda, et pakkumises olev toode ei sobi kuidagi ning tuleb valida mõnevõrra kallim toode.

Enamasti katab tüüpiline hinnapakkumine sanitaartehnika osas ära WC-potid, heal juhul ka vanni, osad kraanikausid ja segistid, kuid see valik sageli väga individuaalne.

Tehnosüsteemide seadmed samuti eelprojektis tavaliselt konkreetse mudelina ei kajastu ning seetõttu võib vajalik olla tellijal hinnapakkumises pakutud seadmete ja lahenduste mudelid kriitiliselt üle vaadata ning vajadusel ümber vahetada.

Samuti ei hõlma enamik maja hinnapakkumisi ka kaminad või ahjusid ning näiteks ka sauna kerist.

Kokkuvõttes on igal tellijal vaja hinnapakkumise küsimise etapis (või projekteerimise etapis) teha ära suur eeltöö ja teha valikuid ja otsuseid ning niimoodi jõuda välja olukorrani, kus kõik olulisemad positsioonid hinnapakkumises oleksid läbi räägitud ja hind võimalikult üheselt fikseeritud.

Kui see töö hinnapakkumiste küsimise etapis tegemata jätta siis kipub hilisemas ehitustööde etapis hind kontrollimatult suurenema ja see ei meeldi ühelegi tellijale! Innover Ehitus panustab oma aega usaldusväärse hinnapakkumise tegemiseks! Kui otsid ehitusettevõtet Tartus, siis oled jõudnud õigesse kohta!

Tegevusalad

Peatöövõtt

Korterite renoveerimine Tartus​, Tartumaal

Katusetööd

Parim fassaaditööde teostaja Elvas

Fassaadtitööd

Üldehitus Tartus, Innover Ehitus

Üldehitustööd

Siseviimistlus

Torutööd Tartus, Innover Ehitus

Torutööd

Innover Ehitus, Elektritööde Asjatundja Tartumaal

Elektritööd

Ventilatsioonitööd Lõuna-Eestis, Innover Ehitus

Ventilatsioon

Screen Shot 2020-08-02 at 14.10.43

Projekteerimine

Peatöövõtt

Korterite renoveerimine Tartus​, Tartumaal

Katusetööd

Parim fassaaditööde teostaja Elvas

Fassaadtitööd

Üldehitustööd

Siseviimistlus

Innover Ehitus, Elektritööde Asjatundja Tartumaal

Torutööd

Innover Ehitus, Elektritööde Asjatundja Tartumaal

Elektritööd

Ventilatsioonitööd Lõuna-Eestis, Innover Ehitus

Ventilatsioon

Projekteerimine

Ehituskvaliteedile ja kiirusele spetsialiseerunud professionaalne ehituspartner Tartumaal

KONTAKT